A nyomozás adatai szerint a gyanúsított, azért, hogy rendszeres jövedelemre tegyen szert, a sértettet 2019 márciusától augusztusáig prostitúcióra bírta rá. A sértett a szexuális cselekmény végzéséből származó jövedelmét a férfi utasítására átadta, a gyanúsított az életvitelét ebből a pénzből fedezte.

A terhelt több alkalommal volt büntetve, az eljárás tárgyát képező cselekményeket visszaesőként, feltételes szabadsága hatálya alatt követte el. Figyelemmel a gyanúsított előéletére, valamint arra, hogy a cselekményt hosszabb időn keresztül, folytatólagosan tette, így a bűnismétlés reális veszélye fennáll.

A Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását, a döntés – a terhelt fellebbezése miatt – nem végleges.